Arvot

Asiakkaan hyvinvointi

Mielekäs ja Päihteetön elämä

Tasa-arvoisuus

Johdonmukaisuus

(rajat, säännöt, yhteisöllisyys, turvallisuus, välittäminen)

Ammatillisuus

(moniammatillinen ja osaava henkilökunta)

Visiomme

Laadukas, tavoitteellinen ja tutkimukseen perustuva kuntoutus

Vertaistuellinen ja ratkaisukeskeinen hoito

Toiminnan kehittäminen

Houkuttelevuus