Muut palvelut

Päihdekuntoutus -ja yhteisöasumiskokonaisuuden lisäksi Tervassalon palveluihin kuuluu muita päihdeongelmaisten toipumiseen liittyviä palveluja.

Palveluja ovat:

  • Tarvittaessa psykoterapeutin ja perheterapeutin vastaanotot
  • Sairaanhoitajan palvelut
  • Lääkärin vastaanotot
  • Koulutus-, konsultaatio- ja neuvontapalvelut päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen
  • Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden muut ammatilliset palvelut

Tarjoamme Kansaneläkelaitoksen hyväksymää ja työllistämistä edistävää ammatillista kuntoutusta. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille.  Lisätietoa löydät Kelan sivuilta https://www.kela.fi/tyollistymista-edistava-kuntoutus  

Yksikössä myös Kelan hyväksymä NUOTTI -valmentaja, lisätietoa voit kysyä +358 40 729 7456.