Työnantajalle

Laitospalvelumme ovat työyhteisöjen ja työnantajien käytettävissä ja meiltä voi tilata erityisesti työyhteisön päihderiippuvuuksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn räätälöityjä palveluja. Päihdekuntoutukseen voi tulla myös työnantajan työterveyshuollon lähettämänä tai työnantajan kustantamana. 

Seuraavassa on esimerkki, hyvää asiakaspalautetta saaneesta matalan kynnyksen menetelmästämme, jonka olemme räätälöineet juuri työyhteisöjen tarpeeseen.

Anonyymi päihdeinterventio työyhteisöille

Anonyymi interventio mahdollistaa päihdeongelmaisen työntekijän yhteydenoton Tervassaloon omaehtoisesti, ilman välikäsiä. Palvelu sisältää asiakkaalle 1–3 tunnin mittaisia käyntejä päihdetyöntekijällä, sairaanhoitajalla, sosionomilla, sosiaalityöntekijällä tai psykoterapeutilla ja myös lääkärillä. Mikäli tapaamisia on korkeintaan kaksi, jäävät käynnit vain asiakkaan ja Tervassalon tietoon ilman mitään kirjallista dokumenttia, eikä työnantajaa tiedoteta muusta, kuin anonyymistä asiakaskäynnistä.

Tämä takaa, että päihdeongelmainen henkilö uskaltaa ottaa tilanteensa puheeksi avoimesti, kun tietää asian pysyvän vaitiolon piirissä. Juridisista ja kirjanpidollisista syistä asiakkaan henkilöllisyys tulee kuitenkin aina Tervassalon tietoon. Mikäli kolmas tapaaminen toteutuu, siihen pyydetään mukaan myös työnantajan edustaja.

Intervention tavoitteena on päihdeongelmaisen havahduttaminen ja toipumispolun suunnittelu. Interventio maksaa työnantajalle 65 – 300 euroa.

Yhden sairaspäivän laskennallinen hinta on työnantajalle tällä hetkellä noin 350 euroa. Oletko työnantajana valmis panostamaan työntekijäsi päihdekuntoutukseen? Mikäli hän raitistuu, työteho ja tulos paranevat huomattavasti. 

Huomioithan myös sen, että meillä on vahvaa osaamista myös mielenterveyttä koskevissa asioissa. Anonyymi interventiomalli soveltuu myös mielenterveysongelmien – kuten masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden – esille tuomiseen ja ensihoitoon.